Conductor de màquines trepitjaneu de 2on Grau

L’objectiu és aprofundir i complementar els coneixements adquirits en el curs de primer grau i adquirir totes les eines de la professió. En aquest curs s’amplien els coneixements sobre la neu, la nivologia aplicada al terreny, els diferents treballs de la neu, el coneixement i la utilització de les màquines trepitjaneu i els treballs de la neu.

Requisits per presentar-se al certificat de conductor de màquines trepitaneu, 2n grau:

  • Disposar del diploma de conductor de màquines trepitjaneu de 1r grau.
  • Acreditar 2.000 hores de conducció de màquina trepitjaneu després de l’obtenció del 1r grau.
  • Justificar que es treballa d’una manera permanent dins l’equip de màquines.
  • Cal ser presentat per l’estació.

 

Tipus d’examen:

  • Prova teòrica: consta d’un qüestionari tipus test i d’un examen oral.
  • Prova pràctica: els candidats han de fer diferents proves.

Formació pràctica: Cada estació fa la seva pràctica.
Formació teòrica: 20 hores.