Conductor de teleesquí

El teleesquí és un sistema mecànic per transportar esquiadors per un pendent normalment poc pronunciat. És important conèixer el funcionament d’aquests aparells, ja que solen trobar-se a les zones d’aprenentatge i és el primer tipus d’aparell amb el qual es familiaritzen els infants i els esquiadors novells. Durant el curs s’aprèn el funcionament mecànic d’aquest giny i les seves característiques.

Requisits per presentar-se al certificat de qualificació professional (CQP) per a conductor de teleesquí:

  • Disposar del títol d’agent d’explotació.
    Tenir una experiència mínima d’una temporada treballant amb l’aparell.
  • Cal ser presentat per l’estació.
  • Per poder fer la prova pràctica, el candidat ha d’estar certificat per l’estació de la seva aptitud en treballs d’alçada, i és obligatori tenir un nivell mínim d’esquí personal.

Tipus d’examen:

Prova teòrica:
100 preguntes de respostes múltiples. (45 minuts d’examen)

Prova pràctica:
es fa a la instal·lació on el candidat condueix habitualment, responent a preguntes sobre aspectes específics i tecnològics de l’aparell així com a situacions pràctiques sobre el terreny (prova aprox. d’una hora).